เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัญจรโครงการ Intel Teach 2014
ได้ตั้งแต่วันนี้

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557 โครงการ Intel Teach 2014

 

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ร่วมกับ

บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557

Intel® Teach 2014

 

มุ่งเน้นการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนในการบูรณการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรอบรมออนไลน์  2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Approaches) 
2. หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันในห้
องเรียนดิจิทัล (Collaboration in the Digital Classroom) 

กำหนดการและสถานที่อบรม

 

 

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัด

จังหวัด

กำหนดรับสมัคร

1

วันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2557

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

จังหวัดสุโขทัย

(ปิดรับสมัคร)

2

วันที่ 3 - 4 เม.ย. 2557

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

(ปิดรับสมัคร)

3

วันที่ 24-25 เมษายน 2557

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

จังหวัดสกลนคร

(ปิดรับสมัคร 20 เมษายน)

4

วันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2557

โรงเรียนวัดสระแก้ว

จังหวัดนครราชสีมา

(ปิดรับสมัคร)

5

วันที่ 8-9 พ.ค. 2557

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จังหวัดตรัง

(ปิดรับสมัคร  30 เมษายน)

6

วันที่ 28-29 มิ.ย. 2557

โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

(ปิดรับสมัคร )

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ที่นี่ 

รับสมัครหลักสูตรละ 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้โปรดเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัด

อ้างถึง หนังสือ ศธ04005/ ว55 โครงการและรายละเอียดการอบรม

 

 

 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สู่เส้นทางการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต”
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สู่เส้นทางการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม ...
อบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี หลักสูตร Intel Easy Steps อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
...


username
password

ข้อมูลการเดินทางโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
วิธีการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร PBA


 
Intel Education ประเทศไทย


ขณะนี้มีผู้ออนไลน์: 9 คน