เปิดหลักสูตร Intel Teach Elements Online

โครงการ Intel Teach เปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร Intel Teach Elements Online  

 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจหลักสูตร Intel Teach Elements สามารถเข้าไปลงทะเบียนและศึกษาหลักสูตรได้ที่หน้าสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • เพียงเลือกหลักสูตรที่สนใจแล้วคลิก เข้าไปลงทะเบียนเท่านั้น ก็สามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรได้ตลอดเวลา จนกว่าจะศึกษาจนจบหลักสูตร
  • เมื่อศึกษาจบหลักสูตร ให้ท่านนำส่งแผนปฏิบัติงานและชิ้นงาน ที่ได้ทำในกิจกรรมของหลักสูตร ส่งกลับมาที่ หน่วยอบรมฯ
  • ทางหน่วยอบรม จะจัดทำใบประกาศนียบัตรส่งกลับไปให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

 

 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557 โครงการ Intel Teach 2014
...
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สู่เส้นทางการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต”
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สู่เส้นทางการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม ...


username
password

แม่แบบแผนจัดการเรียนการสอน งานประกวดแผนฯครั้งที่ 2
วิธีการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร PBA


 
Intel Education ประเทศไทย


ขณะนี้มีผู้ออนไลน์: 6 คน